top of page

PAKKER OG TJENESTER SOM LEVERES

Avtalt pris på leveranse

Ønskelig med fastpris på deler av, eller hele oppdraget. Dette kan beregnes på to forskjellige måter.

- Historiske data og forventet antall transaksjoner per måned.

- Bruke en matrise og fakturere antall transaksjoner per måned ut ifra hvilket intervall som fremkommer.

Her er et kjent eksempel de fleste kunder ønsker:

Pakkepris for faste oppgaver (regnskap):

- Bokføring av inngående fakturaer og utføre betalinger til leverandører

- Opprette faktura til kunder og bokføre innbetalinger

- Følge opp kundefordringer

- Lovpålagt avstemming 

- Levering og rapportering av omsetningsoppgave (MVA),

- Levering og rapportering av A-meldinger (arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk)

- Perioderapport


Pakkepris for faste oppgaver (lønn)

- Lønnkjøring x 1 per måned

- Gjennomgang utlegg og reiseregninger x 1 gang per måned
- Rapportering A-melding

Om det kommer forespørsler som er utenom dette, så vil det faktureres til timeprisene som står oppført under.

Tjenester på timepris

Autorisert regnskapsfører (senior)
Junior regnskapsfører 
Lønnsmedarbeider

Tjenester på fastpris

Årsregnskap og Skattemelding

Aksjonærregisteroppgave

Årlig kontroll av autorisert regnskapsfører 

Pris per lønnsslipp (Denne gjelder når vi har regnskapsoppdrag i tillegg til lønnsoppdrag)

* Ta kontakt for å få et bra tilbud

Prising: List
bottom of page