top of page
Financial Analyst

VÅRE TJENESTER

REGNSKAP

Regnskap A-Å
Vi holder oss oppdatert på alle regulatoriske og lovgivningsmessige utviklinger, slik at du ikke kaster bort tid og energi på å prøve å forstå alle regnskapskompleksitetene.

LØNN

Lønn til ansatte
Reiser og Utlegg
Amelding
Varierende ansettelsesforhold som skal rapporteres
Andre lønnsrelaterte oppgaver

SKATT OG ANNEN RAPPORTERING

Årsregnskap og skattemelding
Aksjonærregisteroppgave
Konsolidering
Cashflow rapportering
Likviditetsrapport

ANNEN BISTAND

Bistand med Skattefunn godkjenning
Bekrefte søknad for støtte / offentlig tilskudd
Bekreftelse kapitalforhøyelse med kontantinnskudd
Bistå med å opprette selskap
Registrere selskapsendringer til Brønnøysundregistrene
Andre oppgaver etter forespørsel

Tjenester: Services
bottom of page